START
Znajdowanie najlepszego serwera...
IP: ...
Dostawca: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testuje:
Ping
...
Mb/s
Pobieranie:
... Mb/s
Wysyłanie:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
Ponownie Udostępnij APPROVE
Wybierz serwer

WEB BROWSING: 5/5
VIDEO STREAMING (LQ): 5/5
VIDEO STREAMING (HQ): 5/5
CALLS (SKYPE, WHATSAPP): 5/5
ON-LINE GAMES: 5/5